Dividendid

Dividend on osa ettevõtte kasumist, mis makstakse aktsiate omanikele. Reeglina maksavad dividende küpsemad ettevõtted. Noortel ja kiiresti kasvavatel ettevõtetel läheb kogu raha arengusse ja dividende siis reeglina ei maksta. Dividendimäär (Dividend Yield) on suhtarv, mis leitakse dividendi summa (aktsia kohta) jagamisel aktsia turuhinnaga. Dividenditootlus tuuakse välja protsentides. Näiteks on aktsia turuhind 10€ ja väljamakstud rahaline dividend vastaval perioodil oli 1€, siis on aktsia dividenditootlus 0,1 ehk 10%. Dividendimäär on pidevalt muutuv arv, sest see sõltub aktsia hetkehinnast.

Dividende maksvatesse ettevõtetesse investeerimise põhjuseid on mitmeid. Aktsiate hinnad kajastavad turu tuleviku ootusi ettevõtte tulude suuruse ja suuna kohta. Dividendid võivad investoritele näidata, et ettevõte on nii kindel oma positsioonis ja tuleviku edus, et võib osa oma kasumist välja maksta aktsionäridele ettevõttesse reinvesteerimise asemel. Aktsionäridele loob dividend ka pideva lisasissetuleku allika, mida ettevõtted maksavad aasta, poolaasta või kvartali lõikes

Dividende maksvatesse ettevõtetesse investeerimisstrateegia kuulub aktiivsete investeerimisstrateegiate rühma. Dividendiaktsiatesse investeerimise strateegia võib põhineda uudiste baasil kauplemisel, kus jälgitakse teateid dividendide väljamaksmisest või maksmata jätmisest, või fundamentaalanalüüsil, kus jälgitakse dividenditootluse suurust ja sellega kaasnevaid ettevõtte eripärasusi.

Mitmete teooriate kohaselt peaks investorid eelistama dividende maksvate ettevõtete aktsiaid rohkem, kui dividende mittemaksvate ettevõtete aktsiaid, kuna dividendide maksmine peaks signaliseerima ettevõtte jätkusuutlikust ja dividendidest saadav tulu on kindlama suurusega ja seega vähem riskantne. Teiste teooriate kohaselt on dividende maksvad ettevõtted sellises elutsükli faasis, et neil ei ole võimalik oma kasumit väga suurendada ja seega võrreldes dividende mittemaksvate ettevõtetega suuremat kapitalikasvu saavutada.

Dividendi aktsiad

Tallinna börsi põhinimekirja kuuluvatest ettevõtetest enamik maksavad dividende. 2018. aastal tegid dividendi väljamaksed aktsionäridele järgmised Eesti firmad:

  • Arco Vara (ARC1T)
  • Ekspress Grupp (EEG1T)
  • Harju Elekter (HAE1T)
  • LHV Group (LHV1T)
  • Merko Ehitus (MRK1T)
  • Nordecon (NCN1T)
  • Silvano Fashion Group (SFG1T)
  • Tallink Grupp (TAL1T)
  • Tallinna Kaubamaja Grupp (TKM1T)
  • Tallinna Vesi (TVEAT)

Dividendipoliitika on strateegia, mida ettevõte järgib, kui teeb otsuseid dividendide suuruse ja maksmise osas. Arvestatakse esmalt ettevõtte investeerimise vajadustega ning seejärel tehakse otsused dividendide maksmise kohta. Dividendimakse suuruse määrab paljudel ettevõtetel kasumi suurus. Tavaliselt jagatakse dividendideks teatud protsent aasta puhaskasumist.

Ajaloolised Nasdaq Tallinna börsiettevõtete dividendide väljamakse info leiate nasdaqbaltic.com kodulehelt.