Intress ja liitintress

Intress on sinu tasu selle eest, et loobusid praegu oma raha kulutamisest ja võimaldasid pangal või mõnel muul asutusel seda kasutada. Tulumäära väljendatakse protsendina hoiustatud summast aastase perioodi lõikes. Näiteks teeniksid 1000 euro suuruse tähtajalise hoiuse (deposiit) 2%-lise intressimäära puhul aasta jooksul kokku 20 eurot. Intress võib olla kas liht- või liitintress. Lihtintressi makstakse ainult põhisummalt.

Intress (interest) on tulu, mida saadakse sellest, et lastakse kellelgi teisel oma vara kasutada. Intressimäär (interest rate) näitab mitu protsenti tasu tuleb taha põhisummalt maksta selle kasutamise eest. Eristada tuleks intressi ja intressimäära. Intress on rahasumma ning intressimäära väljendatakse protsentides. Intressimäärade kujunemist mõjutavad: inflatsioon, majandustegevuse üldine tase, välismaised finantsturud, poliitilised tegurid, maksusüsteemi muutused, rahvusvaheliste finantseeskirjade muutused jm.

Liitintress (compund interest) on intress, mis on arvestatud laenu, hoiuse, deposiidi ja akumuleerunud intresside summalt, mis arvutatakse põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide kogunenud intressidelt. Seega liitintressi arvutamisel investeeritakse pidevalt edasi ka tekkinud kasum, mitte ainult põhiosa.

Enamasti makstakse nt hoiuste eest liitintressi. Seda intressi arvutatakse sinu kontol olevalt hoiuselt (põhisummalt) ja eelnevalt arvutatud intressilt eeldusel, et jätad selle oma kontole. Oletame, et sinu tähtajalisel hoiusel on 10 000 eurot, aastane intressimäär on 10% ja intressi arvutatakse kord aastas. Siis on sul aasta lõpus kontol 11 000 eurot. Teise aasta jooksul teenid intressi algselt 10 000 põhisumma eurolt ja 1000 lisandunud intressieurolt, mille sa esimesel aastal teenisid. Teise aasta lõpuks on sinu esialgne 10 000 euro suurune hoius kasvanud liitintressi abil 12 100 euroni. Järgmises tabelis on toodud liht- ja liitintressi võrdluseks

Aasta Lihtintress Liitintress
0 10 000 10 000
1 11 000 11 000
2 12 000 12 100
3 13 000 13 310
4 14 000 14 641
5 15 000 16 105
6 16 000 17 715
7 17 000 19 487
8 18 000 21 435
9 19 000 23 579
10 20 000 25 937

Lihtintressi puhul oleksid 10 aastaga teeninud 10 000 eurot, liitintressi puhul 15 937 eurot intresse ehk 59% rohkem. Kõige lihtsam viis liitintressi teenida on ühisrahastus, kus teenitud intress on võimalik kohe reinvesteerida. Intresside kalkulaator.

Loe lähemalt…