Lihtsad sammud rahaliste raskuste ületamiseks ja vältimiseks

COVID-19 viiruse kiire leviku ja selle ohjeldamiseks kehtestatud piirangute tõttu peavad paljud inimesed leppima praegu töökoormuse ja palga vähenemisega, jääma koju sundpuhkusele või võtma ennast töötuna arvele Töötukassas. Otsused piirangute kohta on meie kõigi tervise huvides, kuid nende majanduslik mõju mõjutab meid kõiki ning pingestab rahalist olukorda. Igaüks saab aga vähendada riski, et enda või pere rahaline olukord veelgi rohkem pingeid ei tekitaks.

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch toob Rahandusministeeriumi blogis välja kolm sammu rahaliste raskuste ületamiseks ja vältimiseks:

Samm 1: pane kirja oma tulud ja kulud

Esimese sammuna on alati hea kaardistada tänast situatsiooni ehk stardipunkti. Kust tuleb tänasel päeval minu või meie pere raha, millistest sissetulekuallikatest? Ole enda vastu aus ja pane kirja kõik kulud ehk kuhu läheb raha.

Samm 2: Analüüsi ja tee järeldused

Hinda oma kulutusi kriitiliselt. Millised on olulised ja vähem olulised kulud. Leia üles kokkuhou kohad. Kui kulusid-tulusid juba mõned kuud kirja pandud, võid hakata seadma endale konkreetseid rahalisi eesmärke erinevate kuluridade kohta – nii koostad eelarvet.

Samm 3: Hakka looma meelerahufondi

Hakka looma omale meelerahufondi ehk säästupuhvrit. Näiteks olukorras, kui pere üks sissetulekuallikas kaob, aga kulutusi hädavajalikule nagu toit, ravimid ja eluase on vaja ikka teha, saab rahalise tagavara kiiresti kasutusse võtta säilitamaks enda või pere normaalset elukorraldust. Meelerahufond võiks katta vähemalt pere kolme kuu kulutused.

Loe edasi Rahandusministeeriumi blogist