Shadow by Meelis Lao – Adrian Bachmann

Maailma Finantssüsteem pole Kosmoseteadus, sellest saab aru igaüks. Mis on raha? Kuula mida Meelis Lao ja Adrian Bachmann räägivad.

Adrian Bachmann on TAVIDi peaanalüütik investeerimiskulla valdkonnas. Tötanud 10 aastat luureanalüütikuna Välisluureametis ja NATO peakorteris. Tema huviks on majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ning nende omavaheliste seoste mõistmine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil.

Päisepilt: Youtube