Finantsaabits

Rahaasjade korraldamise käsiraamat – tasuta e-raamat

finantsaabits

Finantsaabits annab teadmisi isiklike finantseesmärkide seadmisest, pereeelarve koostamise põhimõtetest, investeerimis- ja laenamisotsuste aluseks olevast matemaatikast, pankade, kindlustusseltside ja muude finantsasutuste pakutavate teenuste omadustest, pensionifondide ja väärtpaberiturgude toimimise alustest. Raamat sobib lugemiseks igaühele, kes vajab lisainfot oma rahaasjade arukamaks korraldamiseks. Raamatu lugemise ja materjali omandamise teevad käepäraseks elulised näited

Finantsaabitsa sisukord:

 1. Raha ja rahaasjade planeerimine
  • Isiklik puhasväärtus, puhasväärtuse leidmine, rikkuse viis astet, eelarve ja finantsplaan, eelarve koostamine, hädareserv, sotsiaaltoetused, pensionisääst, elukaar, pöördelised elusündmused, rahaasjade juhtimise menukid.
 2. Igapäevased pangateenused
  • Makseteenused, arvelduskonto ja arveldused, internetipank, maksekorraldused, otsekorraldused, püsikorraldused ja e-arved, pangavahetus, pangakaardid
 3. Finantsmatemaatika
  • Baasfinantskirjaoskus, lihtintress ja liitintress, nominaalintress ja reaalintress, nüüdisväärtus ja tulevikuväärtus, risk ja riski mõõtmine.
 4. Säästmine ja investeerimine
  • Säästmine ja investeerimine, risk ja tulu, hoiused, aktsiad, võlakirjad, tuletisväärtpaberid, kinnisvara, investeerimisfondid, investeerimishoius, elukindlustus, muud investeerimisvõimalused, sobivustest ja riskitaluvus, investeerimisstrateegiad, investeeringute tootlus, investeerimispettused, väärtpaberiturg, investeerimiskonto.
 5. Pensionid
  • Vanaduseks valmistumine, riiklik pension, kohustuslik ja täiendav kogumispension, pensionifondi valimine, fondi vahetamine, täiendav kogumispension, kaitse ja alternatiivid.
 6. Laenamine
  • Laenude mõte ja liigid, eluasemelaen, tagatis ja käendus, riiklik õppelaen, tarbimislaenud, autoliising, kiirlaen, makseraskused.
 7. Kindlustamine
  • Kindlustus, kindlustusteenuste pakkujad, kindlustuse põhiliigid, lepingud, piirangud, välistused ja hüvitise maksmine, kohustuslik liikluskindlustus, kaskokindlustus, kodukindlustus, reisikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, elukindlustus.
 8. Muu
  • Mida teha probleemide korral, tuludeklaratsioon, sõnaraamat, pere eelarve vorm.

Laadi tasuta alla siit

Raamat on koostatud Finantsinspektsiooni tarbijaveebi minuraha.ee materjalide ja NASDAQ OMX Tallinna börsi raamatute “Investeerimise teejuht” ja “Väärtpaberite teejuht” ning pensionikeskus.ee materjalide põhjal.

Raamat on mõeldud üldharivaks tugimaterjaliks ning seetõttu on esitatu üldistatud ja lihtsustatud kujul. Ehkki koostajad on teinud mõistlikud jõupingutused, et raamatus sisalduv oleks õige, täielik ja täpne, ei pruugi esitatu seda alati olla. Koostajad ei eelda ega võta kohustust hoida raamatus esitatut ajakohasena. Raamatus toodu ei ole varaline ega õiguslik nõuanne, samuti ei ole käsitletav Finantsinspektsiooni ega NASDAQ OMX Tallinna arvamuse või seisukohana. Iga pakutav finantsteenus on unikaalne, selle hindamiseks tuleb analüüsida vastava
teenuse tingimusi.